• Abu Simbel Temple , Aswan
  Abu Simbel Temple , Aswan
 • Phile Temple, Aswan
  Phile Temple, Aswan
 • Karnak Temple , Luxor
  Karnak Temple , Luxor
 • Hathseput-Mortuary-Luxor
  Hathseput-Mortuary-Luxor
 • Colossi of Memnon
  Colossi of Memnon
 • Mohamed Ali Mosque, Cairo
  Mohamed Ali Mosque, Cairo
 • Qaitbay Citadel , Alexandria
  Qaitbay Citadel , Alexandria
 • Nile River , Cairo
  Nile River , Cairo
 • Sphinx
  Sphinx
 • Pyramids
  Pyramids
 • Pyramids-Giza
  Pyramids-Giza
 • Red Sea
  Red Sea
 • Parasailing
  Parasailing
 • West Luxor
  West Luxor
 • Sphinx , Giza
  Sphinx , Giza

 • Pyramids
 • pyramids
 • Egyptian Museum
 • Khan EL Khalili
 • Pyramids
 • Kairo
 • Mosque

Kairo

KAIROS HISTORIA
Kairo är Egyptens huvudstad med en befolkning som uppskattas till över 23 miljoner . Stadens ursrung är fästningsanläggningen Babylon som under romartiden byggdes vid Nilen på den plats som numera kallas Gamla Kairo . Fästningen erövrades år 641 av arabgeneralen Amr ibn AL- AS under tiden för den första muhammedanska expansionen . Invid fästningen Babylon anlade araberna staden el – Fustat , ett namn som kommer av det bysantinska ordet för armeläger . år 450 brann emellertid el-Fustat ner och en  ny stad anlades längre norr ut , el –Askar . Den kraftfulle regenten Ahmed Ibn Tullun grundade staden el-Katai som strächte sig runt om Ibn Tuluns moske , som fortfarande står kvar . vid 900-talents slut erövrades staden av en fältherre Djan – har es- sikilli utsänd av kalifen i Bagdad och denne grundade , något längre norrut en stadsdel som fick namnet el-Kahira , den segerrika . Muhammed Ali skapade det moderna Kairo , under hans och hans efterföljare Ismails regeringstid byggdes breda avenyer , många kvarter sanerades och vissa stadsdelar fick en tämligen europeisk prägel . Efter revolutionen 1952 har en livlig byggnadsverksamhet ägt rum, speciellt utmed Nilen och runt Frihetsplatsen ( Midan el Tahrir  Nya stadsdelar har anlagts och staden expanderar kraftigt .

Special offers

 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer

  Blog

 Email : info@smiletoursegypt.com

Tel ( viber / whatsapp ) : 00201149955425

Address : 19 n / 1 Magawish , Hurghada , Red Sea