• Abu Simbel Temple , Aswan
  Abu Simbel Temple , Aswan
 • Phile Temple, Aswan
  Phile Temple, Aswan
 • Karnak Temple , Luxor
  Karnak Temple , Luxor
 • Hathseput-Mortuary-Luxor
  Hathseput-Mortuary-Luxor
 • Colossi of Memnon
  Colossi of Memnon
 • Mohamed Ali Mosque, Cairo
  Mohamed Ali Mosque, Cairo
 • Qaitbay Citadel , Alexandria
  Qaitbay Citadel , Alexandria
 • Nile River , Cairo
  Nile River , Cairo
 • Sphinx
  Sphinx
 • Pyramids
  Pyramids
 • Pyramids-Giza
  Pyramids-Giza
 • Red Sea
  Red Sea
 • Parasailing
  Parasailing
 • West Luxor
  West Luxor
 • Sphinx , Giza
  Sphinx , Giza

 • Pyramids
 • pyramids
 • Egyptian Museum
 • Khan EL Khalili
 • Pyramids
 • Kairo
 • Mosque

Alexandria

ALEXANDRIAS  HISTORIA
Alexandria är egyptens viktigaste hamnstad , landets andra stad i ordningen med 4 milj .invånare och en av Medelhavets största hamnstäder . Staden grundades 331 f.kr. av Alexander den store , som gav staden sitt namn . Under de första århundradena av sin historia var staden till största  delen bebodd av greker . Alexanders efterföljare prydde Alexandria med ståtliga byggnader och tempel . Berömt var biblioteket med de jättestora manuskriptsamlingarna , det museum som var ett slags universitet och det imponerande serapeiontemplet . Staden hade naturligtvis teatrar och en hippodrom . När Caesar erövrade Alexandria år 48 f.Kr. lär staden ha haft en befolkning på över 1/2 miljon bestående av greker , egypter och en ej obetydlig judisk minoritet . År 641 f.Kr. erövrades staden av generalen Amr efter 14 månaders belägring . Därmed kom Egypten under arabernas herravälde . Den stad , el – Fustat , som sedan skulle bli Kairo och som grundlades av Amr , kom emerrertid att helt ta loven av Alexandria . Staden Rosette blev den viktigaste hamnstaden och Alexandrias storhet föll långsamt i glömska . I början av 1800-talet var Alexandria nere på ett invånarantal av ungefär 6000 människor . Men den kraftfulle härskaren Muhammed Ali insåg Alexandria betydelse som hamn och handelsplats . Egyptens förbättrade ekonomi och den intensifierade exporttrafiken grav nytt liv åt Alexandria . Redan på 1800 –talet mitt hade befolkningen stigit till över 100000, en befolkningssiffra som sedan på 100 år har tiodubblats .

Special offers

 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer
 • Special offer
  Special offer

  Blog

 Email : info@smiletoursegypt.com

Tel ( viber / whatsapp ) : 00201149955425

Address : 19 n / 1 Magawish , Hurghada , Red Sea