• Abu Simbel Temple , Aswan
  Abu Simbel Temple , Aswan
 • Phile Temple, Aswan
  Phile Temple, Aswan
 • Karnak Temple , Luxor
  Karnak Temple , Luxor
 • Hathseput-Mortuary-Luxor
  Hathseput-Mortuary-Luxor
 • Colossi of Memnon
  Colossi of Memnon
 • Mohamed Ali Mosque, Cairo
  Mohamed Ali Mosque, Cairo
 • Qaitbay Citadel , Alexandria
  Qaitbay Citadel , Alexandria
 • Nile River , Cairo
  Nile River , Cairo
 • Sphinx
  Sphinx
 • Pyramids
  Pyramids
 • Pyramids-Giza
  Pyramids-Giza
 • Red Sea
  Red Sea
 • Parasailing
  Parasailing
 • West Luxor
  West Luxor
 • Sphinx , Giza
  Sphinx , Giza

Smile Tours Egypt Grupper

 • Smile Tours Egypt Grupper
 • Smile Tours Egypt Grupper
 • Smile Tours Egypt Grupper
 • Smile Tours Egypt Grupper
 • Smile Tours Egypt Grupper
 • Smile Tours Egypt Grupper

Det finns många anledningar att göra en resa till Egypten : landets intressanta fornminnen, det angenäma vinterklimatet , de unika naturupplevelserna och den orientaliska miljön . Innan man reser till Egypten bör man emellertid göra klart för sig varför man vill resa dit och vad man väntar sig av uppehållet där . Egypten är ett så säreget land , att man inte bör komma dit oförberedd på måfå  som en turist som överlämmar sig själv till resebyråföretagets guider och lyxhotellens komfort på en hastig rundresa .

Egypten är geografiskt settt en del av Afrika . Redan vid det första mötet med Kairo känner man genast att man har lämnat Europa . Mellan Aten och Kairo är  det visserligen bara några timmars flygresa , men det är timmar som  skiljer två helt olika världar . Även inom Afrika är Egypten ett land helt olikt den övriga kontinenten . I Egypten har årtusendens historia utspelat sig på Nilens stränder . Under en ständigt klar himmel och under den strålande solen har i nillandet en kultur uppstått redan 4000 år före Kristus . Egypten var en gång faraonernas rike med dess rikedom och makt , blev sedan en del av det bysantinska kejsardömet och leddes slutigen in i den islamiska världens kulturtradition .

Kanske många människor reser till Egypten med en ensidig avsikt att enbart ägna sig åt landets historiska minnesmärken . Men för att förstå  Egyptens historia måste man känna till hur mycket landets naturförhållanden har betytt för de människor som bott och bor här  . Man måste därför också låta solen , Nilen och öknen bli väsentliga delar av det man upplever i Egypten . Man kan inte heller första Egypten historia , om man inte har upplevt egyoterna själva . I  få länder är människorna så intimt förbundna med ett landskap och en forntid som i Egypten . 

Den som vill förstå Egypten finner sålunda att människa , natur och historia utgör oskiljbara element . Den som har kommit dit för det angenäma klimatets skull kommer att fängslas av landets forntida historia . Den som har kommit för att studera historia kommer att fängslas av landskapet .

Det sägs , att den som en gång druckit av Nilens vatten  kommer alltid att längta till Egypten . Det tycks ligga en sanning i dessa ord . Den som suttit vid Nilens  vattwn  i en dompalms  skugga i det egyptiska landskapets tidlösa oföränderlighet bär för alltid med sig minnet av det unika landet  Egypten . En handbok som denna kan inte utgöra mer än en kortfattad praktisk ledning under resan i Egypten . Det är författarens förhoppning att denna handledning ska underlätta den första kontakten mellan Egypten och dess skandinaviska gäster . Den djupa vänskapen växer sedan fram av sig själv.

Förenade Arabrepublikens informationsjänst i Kairo har till denna handbok bidragit med många värdefulla upp lysningar och anvisningar , för vilka jag önskar uttrycka min stora erkänsla . Liksaså har jag all anledning att uttrycka ett tack till mina trofasta färdkamrater på resor i Egypten – Marianne , Renate och Hussein . Deras entusiasm för allt egyptiskt har ständigt inspirerat mig och till dem tillägnas boken .

  Blog

 Email : info@smiletoursegypt.com

Tel ( viber / whatsapp ) : 00201149955425

Address : 19 n / 1 Magawish , Hurghada , Red Sea